Cesta ženy

Drahá ženo,

odhal tajemství, které ti dodá sílu, a probuď v sobě ženu, která se nebojí být sama sebou!

Je čas přeměnit bolest v sílu, uzdravit své srdce a naplnit život radostí a vášní, kterou si zasloužíš.

Přidej se k cestě plné sebepoznání, osobního růstu a transformace, která změní tvůj pohled na svět.

Nauč se spojit se svou vnitřní moudrostí, objev lásku k sobě samé a využij svou neopakovatelnou energii k obohacení nejen tvého života, ale i životů lidí ve tvém okolí.

Vydej se na cestu za opravdovým ženstvím.

Protanči ji jako svobodná panna, milující matka, vášnivá čarodějka i moudrá stařena.
Odhoď staré bolesti a uzdrav své srdce.

Zažij radost a vášeň milování.
Poznej uzdravující sílu sexuální energie.

Cesta ženy

Prožitkové semináře na silových místech Pálavy

Posvátná sexualita

Vraťme sexualitě posvátnost, ale ne ve smyslu něčeho nedotknutelného, ale toho, co nás naplňuje, oživuje, toho, co je posvátné jako život sám, neboť prostřednictvím této sexuální – životní energie jsme se zrodili.

Žena ve své síle - Žena vlčice

Když se žena vzdálí svému divokému já, její osobnost slábne. Žena ve své přirozenosti není jemnou ani manipulovatelnou bytostí, není jí předurčeno být napodobeninou ideálu  ženy, který dnes ve své opravdovosti ani neexistuje.

Návrat k sobě

Přišly jsme na Zemi, ne proto abychom se měnily, ale proto abychom se staly samy sebou.
K tomu, abychom  poznaly, kdo jsme, je třeba propustit to, co nejsme.

Ať jde žena jakoukoliv cestou, je pro ni přirozené kráčet svobodně a plně ve své síle, moudrosti, lásce a spiritualitě, které v sobě nese ukryty. Její cesta může být pak plná vášně a radosti, kterou je schopna rozdávat jiným, a spojení s muži jednou z nejkrásnějších energií, kterou tady na Zemi může zažívat.

Přeji každé ženě, aby prožila jemnost a hloubku tohoto spojení a aby věděla, že je jen na ní, jakou cestou se vydá. Každé přání je možné si splnit. Pokud žena zůstane svobodná ve svém jádru, dokáže nejen plně ovládat svoji sílu a tvořit svůj život, ale může také prostřednictvím této životadárné energie uzdravovat sebe a své okolí. Stejně tak  dokáže  žena  pomoct  muži,  aby se této síly dotkl a mohl se stát její součástí.

Chtěla bych, aby ženy o své skryté síle věděly a dovolily si ji svobodně projevit.  To je poselství, které vkládám do svých seminářů a předávám dál… Mitra

Je to už velmi dávno, dál než sahá naše paměť, kdy po zemi kráčely ženy uctívané všemi, byly moudré, laskavé i mocné. Byly velkým přínosem každé komunity, ve které pomáhaly léčit, podporovaly muže, starší ženy zasvěcovaly mladší do tajů milostného spojení a také ho předávaly dál mužům. Byly těmi, kdo své vize sdělovaly nejen vojevůdcům, ale i těm, kdo vedli společnost.

Přítomnost těchto žen byla požehnáním celé společnosti. Takové ženy byly spojeny se Zemí, se svou spiritualitou i se svojí silou. To všechno v ženách zůstalo do dnešních dnů. Tak, jak je ukryt zvuk v našich kostech, stejně tak je ukryta síla žen v  kódech jejich sexuality, a to i když  je ukryta velmi hluboko a někdy téměř pohřbena. Každá žena se může rozhodnout pro znovuzrození a znovuoživení této síly, která se ukrývá v oblasti její pánve. Ať už ji nazýváme silou Kundalini nebo Amaru, či jakkoliv jinak, je to síla, která je velmi léčivá, nesmírně posvátná a zářivá.

Ženy byly díky patriarchální společnosti odvedeny velmi daleko od této síly a naučily se svoji sexualitu prožívat velmi omezeně, jen skrze tělesný prožitek přinášející pouze tělesnou rozkoš. Ale ty ženy, které se rozhodnou znovu spojit se svou plnou sexualitou, mohou zažít nekonečnost vyjádření ženského sexuálního ducha a pomohou probudit sebe sama i svého partnera. Pak může žena prožít sílu, která jí poskytne nespoutanost, divokost, všemocnost, tvořivost a vše, po čem její ženství a srdce touží.

A právě proto, milé ženy, nepotlačujte už dále svoji přirozenost a zbavte se strachu z vlastního svobodného prožitku a síly, kterou nesete. Síla, která se ve vás ukrývá, může být projevena mnoha způsoby, a to i v jemnosti obejmutí, laskavosti a klidu, který můžete najít právě tím, že se vrátíte ke své přirozenosti a spontánnosti, se kterou jste se narodily, a dovolíte si být tím, kým jste.

Videa

Zde najdete více informací o Cestě ženy a seminářích