Ochrana osobních údajů

Milí přátelé, těší mě, že jste navštívili web Cesty ze mě.

Ráda bych vás ujistila, že respektuju vaše soukromí a zpracovávám osobní údaje v souladu se zákony. Níže na stránce jsou uvedeny informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám a za jakými účely.

Soňa Pavlincová, IČ 66624886, 1. května 633/65, 692 01  Mikulov: jsem správcem osobních údajů, které jste mi poskytli prostřednictvím registrace na webové stránce, přihlášením na seminář, přihlášením k dalším realizovaným aktivitám, přihlášení na seminář s uvedením souhlasu se zasíláním newsletteru, přihlášením k odběru newsletteru na webové stránce nebo e-mailingovém programu, přihlášením na další realizované aktivity s uvedením souhlasu se zasíláním newsletteru, požádali jste jiným způsobem o zasílání newsletteru (prostřednictvím e-mailu, přidáním své e-mailové adresy k seznamu odběratelů na místě realizace některé z aktivit či semináře) nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Osobní údaje a účely jejich zpracování

Můžu vás požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při registraci na seminář nebo jinou realizovanou aktivitu. Osobní údaje, které mi poskytnete, zpracovávám v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti jste mi své osobní údaje poskytli, a pro účely uvedené níže.

Poskytnuté kontaktní údaje můžu v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s informováním o dalších realizovaných aktivitách, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně přihlášení na semináře nebo přihlášení k odběru informací atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli.

Registrací na semináře nebo jiné aktivity vaše kontaktní údaje zařazuji do databáze účastníků seminářů a jiných realizovaných aktivit, prostřednictvím webové databáze a e-mailingové databáze zaznamenávám informace o účastnících, které jste mi poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na aktivitách, vaši adresu, telefon, e-mail, váš věk a profesi (jestliže jste mi tyto údaj poskytli). Tyto údaje používám za účelem provádění analýz a dalšího rozvoje realizovaných aktivit.

E-mailingový nástroj Ecomail.cz využívám pro snazší a transparentnější kontaktování osob přihlášených odběru informačních newsletterů s informacemi o realizovaných seminářích a aktivitách. V tomto e-mailingovém nástroji jsou pouze vaše e-mailové adresy a jména, e-mailingový nástroj analyzuje rozesílané e-maily a kampaně. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím tento e-malingový nástroj najdete na webu: https://www.ecomail.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

Pokud jste se přihlásili k odběru informačního newsletteru, novinek, pozvánek na semináře a další mnou realizované aktivity, můžete se kdykoliv odhlásit přes odkaz uvedený v patičce každého z e-mailů, který ode mě dostanete, nebo zasláním e-mailu na adresu cestyzeme@gmail.com.

Sdílení se třetími osobami

Neposkytuji vaše osobní ani kontaktní údaje třetím osobám, s výjimkou údajů, které je třeba ze zákona sdílet s provozovateli ubytovacích zařízení, ve kterých jsou účastníci během seminářů ubytováni.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních a kontaktních údajů, které archivuji, můžete kdykoliv zaslat na e-mail cestyzeme@gmail.com. Na stejné adrese můžete požádat o úpravu svých osobních údajů nebo se zeptat na to, jaké vaše osobní a kontaktní údaje zpracovávám. V takovém případě budu požadovat prokázání vaší totožnosti.

Přejete-li si aktualizovat své osobní údaje v databázi, nebo chcete-li se odhlásit (od odběru informačního newsletteru), kontaktujte mě na e-mailu cestyzeme@gmail.com. Požádat o smazání svých osobních nebo kontaktních údajů z databáze účastníků seminářů a jiných realizovaných aktivit můžete zasláním tohoto požadavku na e-mail cestyzeme@gmail.com.

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do diskuzí, mé stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube apod. Tyto odkazy nejsou součástí webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies si můžete zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče.

K analýze návštěv webových stránek a jejich vylepšení používám Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Webové stránky cestyzeme.cz obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Nesbírám prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování vašich osobních údajů

Osobní a kontaktní údaje, které jste mi poskytli, zpracovávám obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí nebo od ukončení semináře nebo jiné realizované aktivity, pro kterou jste mi osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami.

V případě, že odebíráte informační newsletter, uchovávám vaše kontaktní údaje minimálně do doby, dokud se od odběru neodhlásíte. Pokud výslovně nepožádáte o odstranění údajů, jsou tyto pouze deaktivovány a opatřeny informací, že si již nepřejet nic zasílat. K úplnému odstranění dojde pět let po ukončení kontaktu.

Zabezpečení

Přijala jsem dostatečná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních a kontaktních údajů. Přístup zaměstnanců a externích spolupracovníků k vašim osobním a kontaktním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na e-mailu cestyzeme@gmail.com. V takovém případě můžete být požádáni o ověření vaší identity.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace na této stránce jsou pravidelně revidovány. Poslední aktualizace proběhla dne 28.10.2022.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, napište prosím na e-mail cestyzeme@gmail.com.