Zde najdete videa, které tématicky nezapadají do ostatních skupin „témat“ videí. Anebo jsou  spojeny právě s aktuálním děním, nebo jsou jen tak pro radost, atd.