Pálava - cesty země

Pálava

Prožitky na silových místech Pálavy

Putování Pálavou

Chcete „ochutnat“  krásu Pálavy,  seznámit se s  jejími silovými místy a načerpat její   posilující energii? Naučit se něco o umění starých druidů, jak pracovat s přírodou,  se silovými místy, menhiry apod. ? Připojte se k našemu putování…

Festival Radosti a Života

Festival Radosti a života pod Pálavou je setkáním příznivců osobního rozvoje, hudby, tance, přírody, spontánního tvoření. Proběhne v duchu hudby, tance, workshopů, řemesel, lidového tvoření, léčivých produktů, dílniček, chutných domácích výrobků atd.

Silová místa Pálavy

V oblastech silové zóny Pálava je dodnes koncentrována, kromě přírodní energie, také energie z po staletí opakovaných rituálů staroslovanských kněžek, které vrcholky pohoří Pálava používaly jako místa k léčení nemocných, ale také jako energetické středobody.