Hojnost a vize

Podstatou hojnosti je cítění původního zdroje plného života. Toto cítění můžeme mít pouze tehdy, pokud svou pozornost zaměříme dovnitř sebe a uvědomíme si, že vše máme „uvnitř“. Než abychom věnovali pozornost hledání toho, co přichází zvenku, uvědomme si, že vše máme, a že sami jsme tím, co hledáme.

Můžeme být obklopeni obrovským množstvím věcí, aniž bychom měli pocit hojnosti. Nejsme-li šťastni s tím, co máme, hojnost nepociťujeme. Mnoho velmi bohatých lidí v hloubi duše trápí pocit nedostatku a strádání, za nímž leží strach. 

PROTANČEME SE KE ZDROJI, ke své HOJNOSTI a objevme esenci toho, co si pomocí hojnosti můžeme v životě vytvořit.

Pocit hojnosti znamená cítit v sobě veškeré nevyčerpatelné zdroje, být na ně napojen uvnitř sebe. Tak se s nimi v tanci propojme a zůstaňme spojeni se svou hojností.

Termíny:

Momentálně nejsou žádné termíny na tento tanec.