Odpuštění

Odpustíme-li sobě i druhým, pustíme se tím všeho, co nám neslouží, osvobodíme se od minulosti, která nás svazuje a zatěžuje naše tělo i duši.

Neodpuštění negativně ovlivňuje celý život člověka, včetně jeho těla a psychiky. Zanedbané, potlačené a někdy i zdánlivě zapomenuté křivdy působí destruktivně. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepokojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Neuzdravené křivdy se mění i ve zdroj ubližování druhým či sobě. Ať už totiž člověk chce nebo ne, předává to, co sám zakusil dále. Potřebuje se utrpení zbavit a tak ho přesouvá dál. Ono se k němu pak ale vždy navrací…

Necháme naše tělo splynout s rytmem hudby, abychom našli to, co už dál nést nechceme a uvolnili to z těla ven.

Termíny:

Momentálně nejsou žádné termíny na tento tanec.