Světlo a stín

Když se spojí světlo a tma, může vzniknout něco krásného, otevřou se další dveře v našich životech, ztrácíme strach, smutek, samotu… a přichází nové možnosti, krása a uvolnění…

Pokusme se otevřít zavřené dveře do našeho nitra a pomocí tance objevme svoji další část.

Náš svět je tvořen dualitou a jeho polarity jsou všude, dobro a zlo, teplo a chlad, muž a žena, nahoře a dole a také světlo a jeho protipól stín. Pokud jednu stranu vynecháme, neznamená to, že neexistuje. Jen právě nejde vidět, protože se svým myšlením přikláníme na druhou stranu. Pokud změníme směr k opačnému pólu duality, dáme jí možnost, aby ožila, aby se projevila. Když ji přestaneme vnímat jako zlo a její opačnou část jako dobro,  když bude jednotou, pak na nás dualita nemá vliv. Vraťme se k zamčeným komnatám,  a pusťme do nich světlo, aby se spojilo s temnotou. Ne proto, aby ji zničilo svým žárem, ale aby zůstalo v nás žít oboje, protože bez obou nejsme úplní, protože obě strany hrají v našich životech stejně důležitou roli. I to co se může  zdát být temné a husté může být jemné a něžné jako samet.

Termíny:

Momentálně nejsou žádné termíny na tento tanec.