Ať jde žena jakoukoliv cestou, je pro ni přirozené kráčet svobodně a plně ve své síle, moudrosti, lásce a spiritualitě, které v sobě nese ukryty. Její cesta může být pak plná vášně a radosti, kterou je schopna rozdávat jiným a ve spojení s muži je jednou z nejkrásnějších energií, kterou tady na Zemi může zažívat.

Každé přání je možné si splnit. Pokud žena zůstane svobodná ve svém jádru, dokáže nejen plně ovládat svoji sílu a tvořit svůj život, ale může také prostřednictvím této životadárné energie uzdravovat sebe a své okolí. Stejně tak dokáže žena pomoct muži, aby se této síly dotkl a mohl se stát její součástí.

Chtěla bych, aby ženy o své skryté síle věděly a dovolily si ji svobodně projevit.

To je poselství, které vkládám do svých seminářů CESTA ŽENY – Posvátná sexualitaŽena ve své síle – vlčice a předávám je dál…

Jste srdečně zvány 

Vaše Mitra