Kolik toho bylo napsáno o kráse – žen (i mužů). Teď je často brána nějakou normou módních časopisů a trendů, ale je to úplně jinak.‌

Krása spočívá v té hluboké síle, která přesahuje pouhý vzhled. Je to ta magická esence, která se zračí vnitřním klidem, láskou k sobě samému a odvahou být autentickým. Krása ženy není jen v jejích rysech, ale v celkovém projevu jejího bytí, ve způsobu, jakým se dotýká světa kolem sebe svou přítomností a energií.‌

Krása ženy je v její schopnosti být v souladu se sebou samou, vyjádřit své myšlenky a city s jemností a sílou. Je to v její schopnosti projevit se autenticky a přitom zachovat svou vnitřní jemnost. Krása spočívá v rovnováze mezi pevností a lehkostí, mezi odvahou a soucitem.‌

Ať už je krása ženy viditelná pro oči či ne, je to ta síla, která inspiruje, posiluje a proměňuje svět kolem nás. Je to ta magie, která nás spojuje a připomíná nám, že skutečná krása tkví v našem vnitřním světle a síle.‌

Která žena či muž pro vás představuje krásu, kterou tady popisuju?‌
Kdo je pro vás krásný?
Máte někoho takového?‌

Chvíli s ním v myšlenkách pobuďte a zamyslete se nad tím, v čem spočívá jeho/její krása. 

Já jsem zvolila tuhle babičku… Ten pohled očí je pro mě KRÁSA 🙂