Archetyp MATKY ve spojení s přírodou a čarodějkou

Někdy je archetyp matky (díky tomu, že skrze něj probíhá koloběh a cykličnost života, tedy zrození a smrt) spojován s čarodějnicí, dračicí a nebo s pohlcujícím zvířetem (např. ryba, had), noční můra, strašidlo. Ambivalenci archetypu matky vystižně zobrazuje Clarissa-Pinkola Estesová v knize Ženy co běhaly s vlky, v postavě Divoké Matky (Ježibaba v pohádce o Vasilise, která obsahuje cyklický aspekt archetypu matky – ona je bohyní Smrti-Života) a také aspekt moudrosti a vševědoucnosti.

Ježibaba je spojena s kostmi mrtvých, které lze interpretovat jako duchovní dědictví a znalosti předků a kontakt s nimi, včetně přivolání duchů. Kosti také symbolizují paměť.

Divoká matka symbolizuje nejen cykličnost přírody a času, ale i cykly ženského života. Zároveň je symbolicky spojena s domácí prací jako praní, úklid a vaření.

Ježibaba je ochránkyní pozemských a nebeských podstat: Dne, Vstavajícího Slunce a Noci. Je také matkou koní, starou bohyní, jež je spojená se sílou klisny a s plodností.

Divoká Matka děsí, protože je nositelkou jak ničící energie, tak i energie životní síly. Ona je vagina dentata – krvavé oči, bezchybné novorozené miminko a andělská křídla – a to všechno najednou. Divoká Matka je ošklivá, ale spravedlivá. Ona je personifikací divoké přírody v ženské duši.

Ježibaba je instinktivní přírodou v podobě čarodějnice. Divoká Matka může také vystupovat jako velikán, divoká podstata, nebo v podobě jiných tvorů a celistivých aspektů. Divoká Matka v podobě Ježibaby je příroda sama, je mohutná, cyklická, široká, velkorozměrná, a také divná, nepochopitelná a zvláštní. Ale ta příroda má své zákonitosti a udržuje pravidelnost střídání cyklů. Má nekonečné množství forem a je spojována se značným množstvím symbolů, většinu kterých už známe ve spojení s ženským principem. Je hmota, půda, nebe, země, jeskyně, strom, pramen, hluboká studna, křtitelnice, květina jako nádoba, čarovný kruh, mandala, roh hojnosti, jóni, děloha, v nejužším smyslu každá dutá forma; jako zvíře, které člověku pomáhá.

I tohle všechno v sobě nese archetyp matky, a to není všechno. Můžete objevit a přijmout i další. Třeba macešku. Jako jedna žena, která už archetypy prošla a ostatním pro inspiraci umožnila sdílet její prožitek ☺️

„Milá Mitro,

i když jsem si pustila zatím jen kousek, už teď vím, že je nádherná, moje tělo mi dalo „jeho“ znamení, že je to TO ONO… a v srdci mi začalo být teplo. Včera večer od nás odjely partnerovy dcery 10 a 13 let, já vystoupila z role „macešky“ . Už se moc těším, až se v klidu a tichu ponořím do sebe a „rozbalím si“ tento DAR. Iva“

Pojďte také objevovat svoje skryté části- zde najdete malou ukázku a mnoho dalšího přímo TADY.